_SPIRIT-crop.jpg

Ultimate är Spirit of the Game

Ultimate kan hjälpa dig som idrottslärare att på ett naturligt sätt arbeta med bland annat jämställdhet, integration. ansvar och kommunikation – grunderna i Spirit of the Game. ​Ultimate kan hjälpa eleverna och klassen växa – det har vi sett i Malmö.

Utdrag ur Pedagog Malmö.

Fair play-sporten Ultimate Frisbee gör eleverna schysstare mot varandra

Med hjälp av sporten Ultimate frisbee har idrottsläraren Miriam Fairbairn sett elever bli snällare mot varandra och att kränkningarna eleverna emellan har blivit färre. Turneringar har spelats mellan olika skolor där eleverna har fått lära ut sporten till varandra.

 

Nu vill Miriam att så många som möjligt ska testa på “Ultimate” som har ett extra fokus på schysst spel.

Eleverna behandlar varandra bättre

I en klass som hon undervisar har det varit turbulent ett bra tag och det var flera bråk per lektion. Under våren gick hon en kurs för att lära sig sporten Ultimate Frisbee som Mattias Ahlgren höll i, som själv är spelare i sporten.
 

– Sporten bygger på fair play och att man ska vara schysst mot varandra. Det som är så bra med den är att det inte finns några domare på planen. Spelarna måste vara insatta i sporten. Vi har elever som är dåliga förlorare, som har svårt med motgångar och när det går bra för andra. Under tiden vi har spelat Ultimate har jag verkligen sett hur gruppen har förändrats, säger hon.
 

Eleverna behandlar varandra bättre, menar Miriam, och när hon själv frågat dem varför har hon fått svaret:
 

– “Det är vi som har lärt ut, det är vi som har kunnat”.

 LÄS HELA ARTIKELN 

Att ta hänsyn till och respektera medspelare och motståndare, att ta ansvar för sitt handlande, och att på ett konstruktivt sätt lösa eventuella skiljaktigheter är fundamentala faktorer i ultimate.

 

Ultimate kan därmed utgöra en del i det sociala och emotionella lärande som är en central del i undervisningen. Inte nog med det. Ultimate är en sport för alla, oavsett könstillhörighet, utövad tillsammans. Stora och små, snabba och långsamma, tjejer och killar, unga och gamla. I ultimate kan alla vara med och spela tillsammans – på egna villkor och premisser.

IMG_4255-1.jpg

Utdrag ur Pedagog Malmö.

När unga människor leder unga människor med hjälp av Ultimate Frisbee

Mirjam och Jenny, skolor, idrottslärare har varit framstående pedagoger inom Grundskolefotboll mot rasism – för allas lika värde, GFMR, (som fyller 10 år i år). Jennys och Miriams arbete och praxis har genomsyrats av Barnkonventionens grundprinciper artikel 2: icke diskriminering, art 12: rätt till delaktighet och inflytande, art 3: barnets bästa och, art 6: rätt till liv och utveckling (psykisk, motorisk, andlig och kognitiv).

 LÄS HELA ARTIKELN 

Detta är spirit of the game

Det fundament som hela vår sport vilar på, och som gör den unik sammanfattas i begreppet: Spirit of the game – eller sportsmannaanda på ren svenska.

 

I stora drag innebär det att alla spelare är ansvariga för att förvalta och följa reglerna på ett schyst sätt utan att försöka vinna egna fördelar.

 

Tävlingsinriktat spel uppmuntras, men aldrig på bekostnad av respekten för motståndaren, regelefterlevnad och spelglädje.

Det är varje spelares ansvar att se till att laget följer Spirit of the game genom att:

  • ta ansvar för att lära sig reglerna och god spirit

  • ge motståndarlag positiv feedback för god spirit och konstruktiv återkoppling om hur de eventuellt kan förbättra den.

© 2020 TheOneSpirit: ultimate i skolan

TheOneSpirit utförs av föreningen Malmö All Stars Ultimate på uppdrag av Svenska Ultimateförbundet

Kontakta oss