-IMG_9909_edited.jpg

Tävling med fair play som ledord

Det är vår erfarenhet att det eleverna får mest ut av ultimate om det schemaläggs som en sammanhängande aktivitet under period på 3-4 veckor. Att därefter kunna avsluta med en tävling där hela klassen är delaktig blir en slags examen som stärker gruppen.

_DSC3840.jpg

Skolmästerskap – regionalt eller på din skola

Delta med klassen i något av de regionala skolmästerskap vi arrangerar under läsåret 2020. Då möter eleverna andra klasser och skolor från regionen under en hel- eller halvdag där ultimate är den gemensamma nämnaren.

Eller så kan ni göra som till exempel Fågelbackeskolan i Malmö gjorde vårterminen 2020. Vi skräddarsydde ett upplägg som passade perfekt för dem. Under maj och juni hade vi instruktörer på plats för dagliga instruktioner. Perioden avslutades med ett lokalt skolmästerskap för skolan nior. Dessutom deltog ett lärarlag - som inte hade en chans mot niorna...

Våra skolmästerskap är självfallet strukturerade efter vår första princip: Kämpa för att vinna, men aldrig genom att fuska.

_DSC3966.jpg

Exempel:
Fågelbackeskolan i Malmö

Fredrik, Sara och Nadine är idrottslärare på Fågelbackeskolan (åk 7-9) i Malmö. De deltog alla i den workshop som vi anordnade vintern 2020 i Malmö. Det var då Nadines och Fredriks första kontakt med ultimate.

Ett samarbete inleddes efter workshopen som satte ultimate på schemat för hela skolan. Med instruktörstledda lektioner fick skolans tre årskurser träna och spela ultimate 3-4 gånger per klass under maj och juni. De fick då lära sig ultimate från grunden, men även ta del av tanken bakom Spirit of the Game.

Perioden avslutades med ett skolmästerskap för niorna. Under en gemensam idrottsdag i början av juni spelade sju klasser och ett lag med lärare en miniturnering. Samtliga matcher var helt utan domare där eleverna själva tog ansvar.

_DSC3993.jpg

Resultat av ultimate i Fågelbackeskolan:
 

  • Skolans samtliga åttor och nior (totalt 14 klasser) hade ultimate med instruktörer på schemat 3-4 gånger per klass under maj och juni
  • Skolans alla elever tränade och spelade ultimate
  • Ett skolmästerskap för niorna i början av juni avslutade perioden.
  • Samtliga matcher genomfördes utan domare – spelarna/eleverna dömde själva matcherna i enlighet med sportens praxis
  • Sagt av en av lärarna efter mästerskapet: "Det hade varit omöjligt att genomföra ett skolmästerskap mellan nior i en annan sport än ultimate"
  • Med start HT 2020 blir det ännu mer ultimate på Fågelbackeskolan. Då introduceras de nya sjundeklassarna i ultimate, och detta blir ett tema som följer klassen under högstadiet till avslutningen med skomästerskapet i åk 9.

© 2020 TheOneSpirit: ultimate i skolan

TheOneSpirit utförs av föreningen Malmö All Stars Ultimate på uppdrag av Svenska Ultimateförbundet

Kontakta oss